گرم سربازان افغانستان جان نیکلسون فرمانده ارتش

گرم: سربازان افغانستان جان نیکلسون فرمانده ارتش حمله مزار شریف پایگاه نظامی در بلخ حمله طالبان

گت بلاگز اخبار اجتماعی قوانین تازه بازنشستگی پیش از موعد ، شرط سنی و بیمه پردازی روستاییان

مدیرعامل صندوق بیمه روستاییان و عشایر با اشاره به شرط سنی و پرداخت حق بیمه روستاییان و عشایر گفت: قانون تازه بازنشستگی پیش از موعد تصویب و امسال اجرایی می شود.&

قوانین تازه بازنشستگی پیش از موعد ، شرط سنی و بیمه پردازی روستاییان

شرط سنی و بیمه پردازی روستاییان/قوانین تازه بازنشستگی پیش از موعد

عبارات مهم : صندوق

مدیرعامل صندوق بیمه روستاییان و عشایر با اشاره به شرط سنی و پرداخت حق بیمه روستاییان و عشایر گفت: قانون تازه بازنشستگی پیش از موعد تصویب و امسال اجرایی می شود.

محمدرضا واعظ مهدوی در گفتگو با مهر در مورد سطوح متفاوت درآمدی روستاییان گفت: روستاییان و عشایری که در صندوق ما بیمه پردازی کرده اند می توانند هشت سطح درآمدی را گزینش کنند به طوری که حداقل قیمت حق بیمه جهت کمترین سطوح درآمدی ۲۰ هزار تومان در ماه و سالیانه ۲۴۰ هزار تومان است که دولت دو برابر آن را نیز پرداخت می کند و به عنوان کارفرما نقش مهمی دارد.

وی تاکید کرد: در این سطح درآمدی مستمری که جهت افرادی که حداقل میزان قیمت حق بیمه را در ماه می پردازند بعد از رسیدن به سن بازنشستگی ۴۰۰ هزار تومان است.

قوانین تازه بازنشستگی پیش از موعد ، شرط سنی و بیمه پردازی روستاییان

مدیرعامل صندوق بیمه روستاییان و عشایر با اشاره به اینکه بیمه شدگان تحت پوشش می توانند از خدمات بازنشستگی، از کار افتادگی، تصادف، فوت و … بهره مند شوند، گفت: مستمری که به این افراد تعلق می گیرد متناسب با سال هایی است که حق بیمه پرداخت کرده اند و معمولا دو سوم سطح درآمدی به آنها پرداخت می شود.

واعظ مهدوی گفت: متقاضیان جهت دریافت و مطلع شدن از سطوح درآمدی و قیمت های حق بیمه به دفاتر و کارگزاری های صندوق بیمه روستاییان و عشایر در استان های متفاوت مراجعه و اطلاعات مورد نیاز را بدست آورند.

مدیرعامل صندوق بیمه روستاییان و عشایر با اشاره به شرط سنی و پرداخت حق بیمه روستاییان و عشایر گفت: قانون تازه بازنشستگی پیش از موعد تصویب و امسال اجرایی می شود.&

وی به شرایط بازنشستگی نیز اشاره کرد و گفت: در صورتی که بیمه شده است ۳۰ سال حق بیمه پرداخت کرده باشد می تواند بازنشسته شود.

وی گفت: همچنین یکی دیگر از روش های بازنشستگی این است که افراد می توانند با ۱۵ سال سابقه و ۶۵ سال سن درخواست بازنشستگی دهند و از مزایای آن برخوردار شوند.

این مسئول در صندوق بیمه روستاییان و عشایر به قانون تازه مجلس اشاره کرد و گفت: در گذشته افرادی که به سن ۷۰ سالگی رسیده و ۱۰ سال سابقه حق بیمه داشتند می توانستند تقاضای بازنشستگی کنند ولی براساس قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه قانونی به تصویب رسید که بر اساس آن سن و سابقه بازنشستگی پیش از موعد عوض کردن پیدا کرد که این قانون امسال اجرایی می شود .

قوانین تازه بازنشستگی پیش از موعد ، شرط سنی و بیمه پردازی روستاییان

واعظ مهدوی افزود: برهمین اساس در بازنشستگی پیش از موعد روستاییان با داشتن ۶۹ سال سن و ۱۱ سال پرداخت حق بیمه در صورت میل به می توانند بازنشسته شوند.

وی گفت: حداقل ۱۸ سال سن و حداکثر ۵۰ سال سن شرایط شروع حق بیمه پردازی از سوی متقاضیان، روستاییان و عشایر است.

مدیرعامل صندوق بیمه روستاییان و عشایر با اشاره به شرط سنی و پرداخت حق بیمه روستاییان و عشایر گفت: قانون تازه بازنشستگی پیش از موعد تصویب و امسال اجرایی می شود.&

واژه های کلیدی: صندوق | قانون | قانونی | بازنشستگی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog