گرم سربازان افغانستان جان نیکلسون فرمانده ارتش

گرم: سربازان افغانستان جان نیکلسون فرمانده ارتش حمله مزار شریف پایگاه نظامی در بلخ حمله طالبان

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی پیشنهاد ظریف جهت ایجاد یک مجمع گفت‌وگوی منطقه‌ای در خلیج فارس

وزیر امور خارجه کشورمان در روزنامه ینی شفق، ترکیه نوشت: دعوت دیرپای ما جهت گفت‌وگو همچنان پابرجاست و در انتظار روزی هستیم که همسایگانمان این دعوت را بپذیرند و م

پیشنهاد ظریف جهت ایجاد یک مجمع گفت‌وگوی منطقه‌ای در خلیج فارس

پیشنهاد ظریف جهت ایجاد یک مجمع گفت وگوی منطقه ای در خلیج فارس

عبارات مهم : همکاری

وزیر امور خارجه کشورمان در روزنامه ینی شفق، ترکیه نوشت: دعوت دیرپای ما جهت گفت وگو همچنان پابرجاست و در انتظار روزی هستیم که همسایگانمان این دعوت را بپذیرند و متحدین آنها در اروپا و غرب نیز آنها را به آن تشویق کنند.

به گزارش ایسنا، متن مقاله محمد جواد ظریف در روزنامه ینی شفق ترکیه با تیتر «همکاری های منطقه ای پسا داعش» به شرح زیر است:

پیشنهاد ظریف جهت ایجاد یک مجمع گفت‌وگوی منطقه‌ای در خلیج فارس

شکست داعش تنها نویدبخش بازگشت ثبات به بخش های بزرگی از منطقه نبوده و همزمان این شکست به تنش ها و بحران های جدیدی دامن زده است- از جمله یک تلاش هماهنگ جهت احیای هیجانات عصبی که مدت هاست واقعیت سیاست خارجی کشور عزیزمان ایران را پوشانده هست. داعش تاریک ترین اعماق اهریمنی در جامعه بشری را به نمایش گذاشت. با این حال، همین عنوان فرصتی را جهت گرد هم آمدن و مبارزه با این ترساندن وجودی را پدید آورد.

اقدام یکسان علیه داعش می تواند نویدبخش دورانی تازه باشد. جهت این منظور، به ادبیات و رهیافت جدیدی نیاز است تا متناسب با جهانی باشد که در حال گذار به یک نظم دنیا پسا غربی هست. دو مفهوم می توانند به الگوواره (پارادایم) در حال ظهور غرب آسیا شکل دهند: ایده منطقه نیرومند و شبکه سازی امنیتی، جایی که کشورهای کوچک و بزرگ – و حتی آنهایی که در طول تاریخ، رقیب هم بوده اند – به ایجاد ثبات در منطقه کمک می کنند.

وزیر امور خارجه کشورمان در روزنامه ینی شفق، ترکیه نوشت: دعوت دیرپای ما جهت گفت‌وگو همچنان پابرجاست و در انتظار روزی هستیم که همسایگانمان این دعوت را بپذیرند و م

هدف منطقه نیرومند که مخالف استیلا طلبی و از بین بردن دیگر بازیگران هست، ریشه در شناسایی لزوم احترام به منافع همه طرف ها دارد. هر اقدام استیلاجویانه ای از سوی هر یک از کشورها، نه تنها عملی بی جاست، بلکه اساساً غیر ممکن است: کسانی که بر این مسیر اصرار دارند، ایجاد بی ثباتی می کنند. مسابقه تسلیحاتی منطقه ما، نمونه ای از این گونه مسابقه های مخرب هست؛ هدر دادن منابع حیاتی جهت پر کردن خزانه سازندگان تسلیحات هیچ کمکی به ایجاد صلح و امنیت ننموده است و نظامی گری صرفا به ماجراجویی های فاجعه بار منجر شده است است.

همچنین بسیاری از الگوهای مرسوم ایجاد ائتلاف از‌بین‌برده‌شده شده است اند. با نگاهی به دنیای در هم تنیده امروز درمی یابیم که ایده امنیت دسته جمعی، به خاص در منطقه ای مثل منطقه خلیج فارس، کارایی خود را به یک علت مهم از دست داده است: پیش فرض این ایده اشتراک منافع هست. “شبکه سازی امنیتی” ایده ابداعی کشور عزیزمان ایران جهت پرداختن به مسائلی است که از واگرایی در منافع تا تفاوت در قدرت و وسعت کشورها ناشی می شود.

متغیرهای این ایده، راحت ولی موثرند: این ایده جایگزین تلاش جهت چشم پوشیدن از تعارض منافع، تفاوت ها را می پذیرد. در همان حال، با مفروض دانستن همکاری گرایی، هم چون سدی از ایجاد یک نظام الیگارشی به وسیله کشورهای بزرگ جلوگیری می کند و به کشورهای کوچک امکان همکاری می دهد. قواعد این نظم جدید، سرراست هستند. همان استانداردهای مشترکی که از همه مهمتر در اهداف و اصول منشور ملل متحد وجود دارند: برابری حق حاکمیت دولت ها، پرهیز از ترساندن یا توسل به زور، حل مسالمت آمیز مناقشات، احترام به تمامیت ارضی کشورها؛ عدم مداخله در امور داخلی کشورها و احترام به حق تعیین آینده کشورها.

پیشنهاد ظریف جهت ایجاد یک مجمع گفت‌وگوی منطقه‌ای در خلیج فارس

شبکه سازی امنیتی یک خیال پردازی نیست. این ایده تنها راه واقع گرایانه جهت خروج از تناوب معیوب فعلی است که بر اتکاء به قدرت های فرامنطقه ای، ائتلاف های مبتنی بر از بین بردن و توهم خرید امنیت با دلارهای نفتی یا چاپلوسی بنا شده است هست. انتظار این است که کشورهای دیگر به خصوص همسایگان اروپایی ما این رویکرد را به نفع خود دیده و متحدین ایشان را در منطقه به پذیرش آن فراخوانند.

برای گذار از بحران فعلی به سمت ثبات، باید قبل از هرچیز رو به سوی گفت وگو و سایر کارها اعتمادساز بیاوریم. در غرب آسیا، در تمام سطوح با کاستی در انجام گفت وگو روبرو هستیم: بین حاکمان و مردم، بین دولت ها و بین ملت ها. نشانه گفت وگو ها باید این باشد که روشن سازد همه ما نگرانی ها، بیم ها، امیدها و آرزوهای مشابه داریم. چنین گفت وگویی می تواند و باید جایگزین تبیلغات و لفاظی ها شود. این گفت وگو باید هم وقت با کارها اعتمادساز انجام شود.

وزیر امور خارجه کشورمان در روزنامه ینی شفق، ترکیه نوشت: دعوت دیرپای ما جهت گفت‌وگو همچنان پابرجاست و در انتظار روزی هستیم که همسایگانمان این دعوت را بپذیرند و م

ترویج گردشگری، ایجاد کارگروه های یکسان در مباحث متفاوت از ایمنی هسته ای تا مدیریت آلودگی محیط زیست و فجایع طبیعی، دیدارهای یکسان نظامی، اطلاع رسانی قبل از مانورهای نظامی، براق سازی در حوزه تسلیحاتی، کم کردن هزینه های نظامی و همه اینها در نهایت می تواند به دستیابی به یک توافق عدم تجاوز متنهی شوند.

به عنوان نخستین گام، جمهوری اسلامی کشور عزیزمان ایران پیشنهاد ایجاد یک “مجمع گفت وگوی منطقه ای در خلیج فارس” را می دهد. دعوت دیرپای ما جهت گفت وگو همچنان پابرجاست و در انتظار روزی هستیم که همسایگانمان این دعوت را بپذیرند و متحدین آنها در اروپا و غرب نیز آنها را به آن تشویق کنند.

پیشنهاد ظریف جهت ایجاد یک مجمع گفت‌وگوی منطقه‌ای در خلیج فارس

واژه های کلیدی: همکاری | کشورها | کشورهای دیگر | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog