گرم سربازان افغانستان جان نیکلسون فرمانده ارتش

گرم: سربازان افغانستان جان نیکلسون فرمانده ارتش حمله مزار شریف پایگاه نظامی در بلخ حمله طالبان

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی آقای کدخدایی!وقتی شما خودتان را معیار انقلاب می دانید،ما درجهت دیگری هستیم

با اینکه روزنامه جمهوری اسلامی در ستون جهت اطلاع خود اشتباه چاپی مربوط به رقم بودجه پیشنهادی سال 97 را تصحیح کرد، آقای عباسعلی کدخدائی سخنگوی این شورا در کانال

آقای کدخدایی!وقتی شما خودتان را معیار انقلاب می دانید،ما درجهت دیگری هستیم

آقای کدخدایی!وقتی شما خودتان را معیار انقلاب می دانید،ما درجهت دیگری هستیم

عبارات مهم : اسلام

روزنامه جمهوری اسلامی از سخنگوی شورای نگهبان انتقاد کرد.

آقای کدخدایی!وقتی شما خودتان را معیار انقلاب می دانید،ما درجهت دیگری هستیم

این روزنامه نوشت:

با اینکه روزنامه جمهوری اسلامی در ستون جهت اطلاع خود اشتباه چاپی مربوط به رقم بودجه پیشنهادی سال 97 را تصحیح کرد، آقای عباسعلی کدخدائی سخنگوی این شورا در کانال خبر رسان تلگرام خود نوشت: «آیا می توان انتظار داشت مثل اون قدیما هرجا سخن از انقلاب و اسلام هست، روزنامه جمهوری اسلامی حجت باشد؟ آیا جهت اطلاع آن، جهت انقلاب را اشتباهی نگرفته است؟ من چرتکه ندارم ولی آنها که اهل چرتکه اندازی هستند و ایضا دارای سوابقی، محاسبه کنند آیا مطالب آن جهت اطلاع است و در جهت انقلاب و یا در جهت؟…هر چه باشد فکر نمی کنم این گونه تشویش اذهان عمومی ارزشی داشته باشد، حتی جهت آنهایی که تومان ها و صاحبانش را رها کرده اند و به ریال ها متشبث شده است اند، شاید سبویی بشکند و…».

با اینکه روزنامه جمهوری اسلامی در ستون جهت اطلاع خود اشتباه چاپی مربوط به رقم بودجه پیشنهادی سال 97 را تصحیح کرد، آقای عباسعلی کدخدائی سخنگوی این شورا در کانال

روزنامه جمهوری اسلامی مورد نیاز می داند اعلام کند هنگامی که آقای کدخدائی با آن سوابق درخشان! خود را معیار انقلاب و اسلام می داند، طبیعی است که روزنامه جمهوری اسلامی در جهت دیگری باشد.

واژه های کلیدی: اسلام | اسلامی | انقلاب | روزنامه | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog