گرم سربازان افغانستان جان نیکلسون فرمانده ارتش

گرم: سربازان افغانستان جان نیکلسون فرمانده ارتش حمله مزار شریف پایگاه نظامی در بلخ حمله طالبان

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی محاكمه احمدي نژاد مطالبه معترضان

یک برگ از تاریخ ورق خورد و بازنشر نخستین سفر استانی احمدی نژاد به خوزستان در 11 سال گذشته، ریشه های یک خطای تاریخی را بدون تحلیل و فقط منشتر شدن یک خبر از آن س

محاكمه احمدي نژاد مطالبه معترضان

محاكمه احمدي نژاد مطالبه معترضان

عبارات مهم : سیاست

بازخوانی آثار سیاست های اقتصادی دولت اصولگرا بر معیشت مردم

محاكمه احمدي نژاد مطالبه معترضان

یک برگ از تاریخ ورق خورد و بازنشر نخستین سفر استانی احمدی نژاد به خوزستان در 11 سال گذشته، ریشه های یک خطای تاریخی را بدون تحلیل و فقط منشتر شدن یک خبر از آن سرنوشت نشانه گرفته هست. اینک دوازده سال از گزینش احمدی نژاد به عنوان مدیر جمهور کشور عزیزمان ایران گذشته است و بازخوانی بعضی شعارهای او در دوران پیشا «بگم بگم» شاید بتواند منشأ بسیاری از پرسشها امروز کشور را نمایان سازد.

احمدی نژاد در دیدار با منتخبان خوزستان گفت: «اگر روزی شرایط فراهم شود که بتوانیم پرسشها اقتصادی بعضی از این افراد و گروه ها را فاش کنیم مشخص خواهد شد که با شعار توسعه چه بلایی بر سر مردم می آورند.» از همین جمله می توان متوجه شد که احمدی نژاد در یک تقابل آشکار با مسیر توسعه که دولت های پیشین بر مبنای اصول برنامه نویسی توسعه ایجاد کردند، سیاست های خود را طراحی می کند و با بازخوانی آثار سیاست های اقتصادی دولت هشت ساله اصولگرایان و نظر به شرایط اقتصادی و اجتماعی این روز ها می توان دریافت که سیاست های غیراصولی دولت اصولگرا چه بر سر معیشت مردم آورده هست. مدیر جمهور سابق در نخستین اقدام خود، شرکت مدیریت و برنامه ریزی کل کشور را منحل کرد.

یک برگ از تاریخ ورق خورد و بازنشر نخستین سفر استانی احمدی نژاد به خوزستان در 11 سال گذشته، ریشه های یک خطای تاریخی را بدون تحلیل و فقط منشتر شدن یک خبر از آن س

پس از آن شوراهایی نظیر شورای عالی پول و اعتبار و در نهایت شورای عالی اقتصاد را نیز منحل ساخت تا به همگان اثبات کند که فقط به تشخیص خودش جهت تصمیمات اقتصادی عمل می کند و همانی ا ست که به احمد توکلی گفت:«دولت ژنرال ها نمی خواهم، مدیر جمهور به سرباز نیاز دارد.» و همو بود که در مناظره با یکی از کاندیداهای انتخابات سال 88 گفت: مدیر جمهور باید کارشناس ارشد تمام امور باشد! بازخوانی سیاست های احمدی نژاد و نقش عملکرد اقتصادی او در انباشت مطالبات اقتصادی مردم که منجر به بروز اعتراضات اخیر شد، فراموش شدنی نیست. امروز افکارعمومی دنبال این است که آیا احمدی نژا د محاکمه خواهد شد؟آیا پاسخگویی عملکردهای دو دولت نهم و دهم خواهد بود؟ جامعه منتظراست شاید اتفاقی دراین زمینه بیفتد.

عجیب و عجیب تر!

احمدی نژاد به رغم سردادن شعارهای عدالت خواهانه، اوضاع تمامی شاخص های مرتبط با عدالت اقتصادی و اجتماعی در کشور را با مسئله مواجه کرد. او که با حامیان گفتمانی متفاوتی بر سر کار آمده بود، دیری نپایید که تمامی مدیران و کارشناسان اقتصادی اصولگرا را در برابر خود یافت. محمد خوش صورت که در ایام انتخابات 84 به نمایندگی از احمدی نژاد به مناظرات انتخاباتی می رفت، به نخستین منتقد سیاست های اقتصادی احمدی نژاد در مجلس تبدیل شد. حسن سبحانی، احمد توکلی، الیاس نادران و غلامرضا مصباحی مقدم، دیگر اقتصاددانان اصولگرای مجلس وقت بودند که به رغم همراهی انتخاباتی با احمدی نژاد، به مخالفان و منتقدان سرسخت سیاست های او بدل شدند.

محاكمه احمدي نژاد مطالبه معترضان

دیری نپایید که 60 اقتصاددان برجسته کشور در نامه ای سرگشاده، احمدی نژاد را از عواقب تصمیماتی که جهت کشور می گیرد آگاه ساختند و هشدار دادند که در صورت استمرار آن سیاست ها «اوضاع کشور به شرایط غیرقابل بازگشت» خواهد رسید. فاصله گرفتن کارشناسان و اقصاددانان اصولگرا، به دولت هم سرایت کرد و پرویز کاظمی وزیر رفاه، داود دانش جعفری وزیر اقتصاد، فرهاد رهبر مدیر شرکت برنامه و بودجه، علیرضا طهماسبی وزیر صنایع، وزیری هامانه و نوذری وزرای نفت، محمدرضا اسکندری وزیر کشاورزی، سعیدی کیا وزیر مسکن، شیبانی و مظاهری روسای کل بانک مرکزی، از جمله مدیرانی بودند که نتوانستند حتی تا نیمه راه با دولت پرنوسان و ضدتوسعه احمدی نژاد همراه باشند. با این حال هیچ یک از این کناره گرفتن ها خللی در عزم ویرانگر احمدی نژاد جهت نابودی زیرساخت های اقتصادی کشور وارد نساخت و او با انرژی بسیار به تخریب هرآنچه که باقی مانده بود پرداخت.

ساختارگریزی، به هر قیمت

محمود احمدی نژاد بارها گفته بود که به برنامه چهارم توسعه اعتقاد ندارد و این برنامه باید خمیر شود! وی علاوه بر برنامه چهارم توسعه، بارها نسبت به قوانین مصوب مجلس نیز تصویر العمل هایی مشابه را بروز داد؛ به طور مثال احمدی نژاد در صحن مجلس با تاکید بر اینکه «مجلس در راس امور نیست»، گفت که قانون مصوب مجلس راجع به هدفمندی یارانه ها را قبول ندارد و آن را اجرا نمی کند! مرد ساختارسوز اقتصاد آن روزها و ساختارگریز سیاست امروز، در یک صحبت با لحنی غرورآمیز گفت: خدا را شاکرم که چیزی از علم اقتصاد نمی دانم! اینک میراثی از احمدی نژاد برجای مانده که دیگر پیش چشمان یکایک شهروندان هویداست و آن را با تمام وجود لمس می کنند.

یک برگ از تاریخ ورق خورد و بازنشر نخستین سفر استانی احمدی نژاد به خوزستان در 11 سال گذشته، ریشه های یک خطای تاریخی را بدون تحلیل و فقط منشتر شدن یک خبر از آن س

عدالت به سبک محمود!

زدودن آثار اَبَرتورم سال های گذشته و همچنین رشد اقتصادی نزدیک به منفی 7 درصد در کنار بیکاری گسترده، فساد شدید سیستماتیک، صف های گسترده جهت خرید کالاهای اساسی و شدیدترین تحریم های بین المللی تاریخ جهان، میراث مدیر جمهور سابق در سال هایی است که کشور بیش از 800 میلیارد دلار درآمد داشت! به طور حتم اگر احمدی نژاد با لجاجت خود شرکت برنامه و بودجه را منحل نمی کرد، کشور از انضباط پولی و مالی بیشتری برخوردار می بود و می توانست با ذخیره کردن بیش از 680 میلیارد دلار درآمدهای نفتی (مطابق با قانون برنامه چهارم توسعه) اکنون فقر و بیکاری را به صورت اساسی در کشور ریشه کن کند. ولی افسوس، نه تنها ذخیره ای جهت دولت باقی نماند بلکه 700هزار میلیارد تومان بدهی، صندوق های ورشکسته بازنشستگی، 105 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی، کسری بودجه در پرداخت یارانه نقدی، 4 میلیون بدون کار رسمی که هر سال یک میلیون نفر بر جمعیتشان افزوده می شود و نقدینگی افسارگسیخته ای که هر دولتی را از پا درمی آورد، به جا ماند. اینک مردم کشور عزیزمان ایران باید بدانند که چه کسی با چه اسم رمزی، اقدام به ویران کردن سقف منزل ها و آجر کردن نان هایشان داشته هست. این اسم رمز چیزی نیست جز واژه معروف و مقدس «عدالت» که در ادبیات احمدی نژاد در ضدیت با توسعه تعریف شد و نه عدالتی به بارآورد و نه گذاشت که توسعه ای به بار بنشیند!

محاكمه احمدي نژاد مطالبه معترضان

آرمان/ مجتبی اسکندری

واژه های کلیدی: سیاست | اقتصاد | اقتصاد | برنامه | اصولگرا | اقتصادی | احمدی نژاد | اصولگرایان | احمدی نژاد | وزیر اقتصاد | برنامه نویسی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog