گرم سربازان افغانستان جان نیکلسون فرمانده ارتش

گرم: سربازان افغانستان جان نیکلسون فرمانده ارتش حمله مزار شریف پایگاه نظامی در بلخ حمله طالبان

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی قلب اژدها در آتشدان , تصویر نجومی روز ناسا

سحابی «RCW 114»، بازمانده انفجار باستانی ستاره‌ای سنگین در صورت‌فلکی آتشدان است که ۱۰۰ سال‌نوری پهنا و ۶۰۰ سال‌نوری با ما فاصله دارد. شکل ظاهری این سحابی، قلب م

قلب اژدها در آتشدان , تصویر نجومی روز ناسا

تصویر نجومی روز ناسا؛ قلب اژدها در آتشدان

عبارات مهم : اژدها

سحابی «RCW 114»، بازمانده انفجار باستانی ستاره ای سنگین در صورت فلکی آتشدان است که ۱۰۰ سال نوری پهنا و ۶۰۰ سال نوری با ما فاصله دارد. شکل ظاهری این سحابی، قلب موجودی افسانه ای را تداعی می کند.

به گزارش خبرآنلاین، سحابی «RCW 114»، ابر عظیمی از گازهای داغ یونیزه است پهنای آن به ۷ درجه می رسد و ۱۴ ماه کامل را می توان کنار یکدیگر روی قطر آن جا داد.

قلب اژدها در آتشدان , تصویر نجومی روز ناسا

تصویربرداری از چنین سحابی کم فروغ و گسترده ای کار مشکل است و پژوهشگران جهت تهیه این عکس، از فیلتر مخصوص هیدروژن یونیزه روی تلسکوپ استفاده کرده و چندین تصویر را به هم چسبانده اند.

با توجه به ساختار رشته ای، الگوی گسترش و طیف تابشی این سحابی، اخترشناسان به این نتیجه رسیده اند که «RCW 114» بازمانده انفجار ابرنواختری هست. ساختار رشته ای عظیم آن، حاصل موج ضربه های منبسط شونده ای است که طی انفجار فوت بار ستاره سنگین اولیه گسیل شده است اند و با برخورد به محیط میان ستاره ای اطراف خود، ساختار داغ و تابنده ای را پدید آورده اند.

سحابی «RCW 114»، بازمانده انفجار باستانی ستاره‌ای سنگین در صورت‌فلکی آتشدان است که ۱۰۰ سال‌نوری پهنا و ۶۰۰ سال‌نوری با ما فاصله دارد. شکل ظاهری این سحابی، قلب م

تازه ترین اندازه گیری ها حاکی از آن است که این بازمانده ابرنواختری بیش از ۶۰۰ سال نوری با ما فاصله دارد و بنابراین، پهنای واقعی آن به ۱۰۰ سال نوری یا زیاد بالغ می شود. چنین برآورد شده است است که نور انفجار ابرنواختری «RCW 114» حدود ۲۰ هزار سال پیش به زمین رسیده هست. به تازگی پژوهشگران توانسته اند تپ اختری را در مرکز این بازمانده ابرنواختری شناسایی کنند که بقایای رمبیده هسته ستاره اولیه را تشکیل می دهد.

واژه های کلیدی: اژدها | تصویر | ستاره | انفجار | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog