گرم سربازان افغانستان جان نیکلسون فرمانده ارتش

گرم: سربازان افغانستان جان نیکلسون فرمانده ارتش حمله مزار شریف پایگاه نظامی در بلخ حمله طالبان

گت بلاگز اقتصادی جدول + قیمت انواع قارچ فله و بسته بندی در بازار

قارچ صدفی فله درجه ۱ به مبلغ ۸۵ هزار ریال به فروش می‌رسد. انواع | بازار | قارچ | میادین میوه و تره بار | قارچ فله ای | نبض بازار |

جدول + قیمت انواع قارچ فله و بسته بندی در بازار

به گزارش خبرنگار نبض بازار گروه اقتصادی گروه تحریریه سایت، قیمت انواع قارچ فله و بسته بندی در بازار میوه و میادین به شرح ذیل است:

عبارات مهم : انواع

عنوان

قیمت درجه 1

قارچ صدفی فله

جدول + قیمت انواع قارچ فله و بسته بندی در بازار

85000 ریال

قارچ دکمه ای پشت باز فله

46000 ریال

قارچ قهوه ای دکمه ای فله

قارچ صدفی فله درجه ۱ به مبلغ ۸۵ هزار ریال به فروش می‌رسد. انواع | بازار | قارچ | میادین میوه و تره بار | قارچ فله ای | نبض بازار |

64000 ریال

قارچ دکمه ای پشت بسته فله

58000 ریال

قارچ دکمه ای بسته بندی 200 گرم

20000 ریال

قارچ صدفی بسته بندی 500 گرمی

جدول + قیمت انواع قارچ فله و بسته بندی در بازار

62000 ریال

قارچ صدفی بسته بندی 500 گرمی

62,000 ریال

قارچ صدفی بسته بندی 350 گرمی

قارچ صدفی فله درجه ۱ به مبلغ ۸۵ هزار ریال به فروش می‌رسد. انواع | بازار | قارچ | میادین میوه و تره بار | قارچ فله ای | نبض بازار |

48000ریال

قارچ صدفی بسته بندی 200 گرمی

32000 ریال

قارچ دکمه ای بسته 250 گرمی

جدول + قیمت انواع قارچ فله و بسته بندی در بازار

30000 ریال

قارچ دکمه ای بسته بندی 1000 گرم

79000 ریال

قارچ دکمه ای بسته بندی 800 گرم

72000 ریال

قارچ دکمه ای بسته بندی 400 گرم

38000 ریال

جوانه شبدر بسته بندی بالای 250 گرم

28000 ریال

قارچ دکمه ای بسته 1000 گرمی

90000 ریال

جوانه ماش بسته بالای 200 گرم

24000 ریال

جوانه گندم بسته بندی بالای 200 گرم

16000 ریال

جوانه یونجه( آلفا) بسته بندی

30000 ریال

واژه های کلیدی: انواع | بازار | قارچ | میادین میوه و تره بار | قارچ فله ای | نبض بازار |

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog